Diagnostické optické a funkčné testyNaše výrobky prechádzajú optickým testom na zariadeniach Omron a SONY a funkčným testom na zariadeniach Seica a SPEA. Optický test porovnáva odleptaný plošný spoj s optickými dátami a obsluhe zobrazí miesta na plošnom spoji, ktoré sa s optickými dátami nezhodujú. Diagnostické funkčné testovanie sa vykonáva kontaktom na testované body, čím sa otestuje celá doska súčasne. Kombináciou optického a funkčného testu dosiek sa chybnosť odovzdaných výrobkov na trh a teda zákazníkovi blíži k nule.

Disponujeme zariadeniami

Omron, Sony

Spea, Seica

Microgas Catenaria - IN325